Cookies

V súlade s § 55 odsek 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o našom využívaní cookies a radi Vás nižšie informujeme o možnosti zmeniť nastavenia Vášho internetové prehliadača v prípade že Vám aktuálne nastavenia vyžívania cookies nevyhovuje.

 

Čo je to, alebo čo sú COOKIES?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do Vášho internetového prehliadača odosielané pri prehliadaní rôznych webových stránok a sú ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, tablet alebo smartphone). Tieto súbory cookies sa obvykle ukladajú do priečinka určeného pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum ich vzniku. Pri Vašej ďalšej návšteve webovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré využívame, v žiadnom prípade nepoškodzujú váš počítač.

 

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je len na vašom rozhodnutí. Po prípadnej zmene ich nastavenia môžu mať niektoré webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort. Dočasné súbory cookies sú vymazané ihneď po zatvorení okna webového prehliadača. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi vašim počítačom a navštívenou webstránkou v priebehu jednej návštevy. Trvalé súbory cookies zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna. Tieto súbory potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril. Využívajú sa napríklad na identifikáciu pri prihlasovaní (môžete zostať trvale prihlásený), zobrazenie cien v príslušnej mene zvolenej pri predchádzajúcej návšteve, určenie prednastaveného jazyka, ktorý si užívateľ nastavil pri predchádzajúcej návšteve, personalizovanie reklamy, ukladanie činnosti užívateľa na webových stránkach alebo na predvyplnenie formulárov. Vaše meno alebo e-mailovú adresu môžu súbory cookies obsahovať iba, ak ste tieto informácie príslušnej webovej stránke predtým poskytli!

 

Môžete nastavenia cookies zmeniť?

Samozrejme, väčšina webových prehliadačov je prioritne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu nastavenia cookies nájdete v sekcii „ nápoveda“ každého webového prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k internetovým stránkam, odporúčame na každom zariadení prispôsobiť vaše nastavenia využívania cookies. Ak nechcete upravovať nastavenia prehliadača no napriek tomu nechcete, aby nejaká konkrétna webová stránka uložila do Vášho zariadenia cookies, odporúčame ju navštíviť v tzv. „inkognito móde“ vášho prehliadača. Internetový prehliadač v tomto móde síce podporuje ukladanie cookies, ale hneď po zatvorení prehliadača sa všetky uložené cookies zmažú.